JeugdPro: advies en behandeling op maat!

Lees meer

Contact

Welkom!

JeugdPro & Corona

JeugdPro volgt de landelijke maatregel waarbij elk "live" contact zoveel mogelijk vermeden moet worden, om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Per bestaande afspraak wordt bekeken hoe hier vorm aan wordt gegeven, bijv. telefonisch of via beeldbellen, hiervoor wordt contact opgenomen. JeugdPro is beperkt bereikbaar, ook i.v.m. de opvang van mijn eigen kind (waarvan de andere ouder met een vitaal beroep). Ik doe mijn best mijn e-mail en voicemail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Laten we hopen dat we spoedig weer op de normale manier verder kunnen en we elkaar in goede gezondheid weer snel "live" kunnen treffen.

JeugdPro biedt advies en behandeling op maat voor kinderen, jongeren en hun omgeving. Samen met kinderen, jongeren, ouders, de school of anderen zoekt JeugdPro naar (nieuwe) oplossingen.

Jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis, kunnen ook bij JeugdPro terecht. JeugdPro geeft informatie over de stoornis aan alle betrokkenen, denkt mee en biedt handvatten om op een goed manier om te gaan met de diagnose.

Meer weten? Neem dan gerust contact op!

Aanbod Contact