JeugdPro: advies en behandeling op maat!

Lees meer

Contact

Welkom!

JeugdPro biedt advies en behandeling op maat voor kinderen, jongeren en hun omgeving. Samen met kinderen, jongeren, ouders, de school of anderen zoekt JeugdPro naar (nieuwe) oplossingen.

Jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis, kunnen ook bij JeugdPro terecht. JeugdPro geeft informatie over de stoornis aan alle betrokkenen, denkt mee en biedt handvatten om op een goed manier om te gaan met de diagnose.

Meer weten? Neem dan gerust contact op!

Aanbod Contact