Onderzoek

Onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de aard van de problematiek kan gebruik gemaakt worden van onderzoeksmiddelen, zoals observatie of een intelligentie-onderzoek.

Observatie thuis, op school of ergens anders biedt veel inzicht in het gedrag van het kind en de interactie met anderen.

Een intelligentieonderzoek geeft veel informatie over hoe een kind leert, wat zijn of haar vaardigheden zijn en wat er van hem of haar verwacht kan worden. Het kan ook hulp bieden bij de schoolkeuze.

JeugdPro kan ook andere onderzoeksmiddelen inzetten om de problematiek in kaart te brengen en werkt daarbij vaak samen met de school.

JeugdPro stelt geen diagnoses, voor onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD, ASS of dyslexie wordt doorverwezen. Wel kan screenend onderzoek uitgevoerd worden, om vermoedens van een ontwikkelingsstoornis in kaart te brengen.