Kwaliteit

Kwaliteit

JeugdPro vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de adviezen en begeleiding te allen tijde hoog is en dat alle trajecten goed verlopen. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen doet JeugdPro het volgende.

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
De praktijkhouder van JeugdPro is aangesloten bij de beroepsvereniging van orthopedagogen. Lieke Cornelissen staat onder lidnummer 17918 geregistreerd als orthopedagoog. Het aanbod van JeugdPro wordt uitgevoerd met inachtneming van de beroepscode van het NVO en garandeert op die manier een kwalitatieve beroepsuitoefening.

Intervisie en samenwerking
JeugdPro werkt veelvuldig samen met collega’s, zoals huisartsen, scholen, psychologen en andere orthopedagogen. Met een aantal collega’s is een intervisiegroep gevormd met als doel overleg, elkaar informeren, ervaringen delen en kwaliteitsverbetering.

Evaluatie
JeugdPro hecht veel waarde aan jouw mening! Als er een traject wordt afgerond, kun je op een formulier aangeven wat jouw ervaring is geweest met JeugdPro. Zo kunnen eventuele knelpunten snel worden aan gepakt en verbeterd. Dit komt de kwaliteit ten goede. JeugdPro staat ook tussentijds altijd open voor tips en feedback. Wil je weten wat cliënten vinden van JeugdPro? Hier kun je een aantal ervaringen lezen.

Nascholing
De orthopedagoog en praktijkhouder van JeugdPro, Lieke Cornelissen, volgt regelmatig nascholing in de vorm van cursussen, congressen en seminars.
Succesvol afgeronde nascholingen:
– COMET voor kinderen en jongeren: zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren.
– Seminar: Hechtingsproblemen bij kinderen.
– Seminar: Autisme en emotieregulatie.
– Young Professional Day Universiteit Utrecht: lezingen over o.a. Radicaliserende Jongeren, Rouw en Verlies bij kinderen en jongeren en Trauma in de context van de asielprocedure.
– Seminar: lezingen over Rekenonderwijs en Visuele Disfunctie.
– Filmavond: documentaire De kinderen van juf Kiet.
– Cursus Hechting: diagnostiek en interventie
– Dag van jeugdzorgprofessional: lezingen en workshops m.b.t. jeugdzorg
– Lezing: Geef me de vijf! (methode gericht op jeugdigen met autisme)