Trauma behandeling

Trauma behandeling

Trauma behandeling kan worden ingezet als jeugdigen geconfronteerd blijven worden met de gevolgen van een traumatische gebeurtenis, dat kan een ongeluk, medische ingreep, nare ervaring met een dier of een andere nare gebeurtenis zijn. De gebeurtenis blijft een grote rol spelen en komt steeds terug als een levendige herinnering of een naar gevoel. Dit kan zich uiten in slaapproblemen, woedeaanvallen, angst, paniek of concentratieproblemen. Om hiermee aan de slag te gaan kan EMDR worden ingezet.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het zorgt ervoor dat de levendigheid van de herinnering en de pijnlijke emoties die daarbij horen vervagen. Het trauma bevindt zich niet langer in het heden, maar wordt echt verleden tijd. De manier waarop dit wordt gedaan, houdt in dat het werkheugen in je brein wordt afgeleid. Tijdens een sessie halen we de pijnlijke herinnering op en op het moment dat deze herinnering levendig in het hoofd zit, wordt gevraagd een heen en weer bewegende vinger of lichtje te volgen of worden andere vormen van afleiding ingezet. Het werkgeheugen raakt door deze afleiding vol, waardoor de nare herinnering langzaam emotionele lading verliest. Soms is één sessie genoeg en soms worden er wat meer ingezet, dit wordt in overleg en op maat vorm gegeven.

Neem voor meer informatie en een aanbod op maat contact op.