JeugdPro biedt advies en begeleiding op maat voor kinderen.

JeugdPro is er ook voor jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis. JeugdPro kan informatie geven over de stoornis aan alle betrokkenen, meedenken en handvatten bieden om op een goede manier om te gaan met de diagnose.