Partners

Partners

JeugdPro heeft een groot netwerk en werkt met veel plezier met verschillende partners en collega’s samen. Hieronder worden een aantal partners genoemd.

Arnhemse Montessorischool
De Arnhemse Montessorischool is een school voor basisonderwijs in Arnhem-Noord die werkt volgens het principe van Maria Montessori. JeugdPro geeft op deze school onder andere invulling aan zorgarrangementen.

Praktijk KidzEigen
KidzEigen is een orthopedagogische praktijk waar ouders en kinderen (0 tot 18 jaar) terecht kunnen met vragen over de opvoeding, het gedrag en de ontwikkeling van het kind. KidzEigen is een kleinschalige praktijk, waar professionaliteit en oprechte betrokkenheid centraal staan.

Praktijk GOAL
GOAL staat voor goede behandeling en advies bij Gedragsproblemen, Opvoedingsondersteuning,
Advies of Leerproblemen? Er wordt gewerkt met de IMRO methodiek.

Naast deze partners werkt JeugdPro onder andere samen met de verschillende wijkteams binnen met name gemeente Renkum en gemeente Arnhem en is er contact met verschillende praktijkondersteuners bij huisartspraktijken.